SHUANG JEN RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.
  • 1F., No. 573-9, Zhangnan Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan
  • 886-49-2240881
  • 886-49-2240870
  • shuang.zen@msa.hinet.net